Innovationsveckan: Digital skola – hot eller möjlighet?

I samband med Innovationsveckan 5-9 oktober håller Ifous det digitala frukostseminariet Digital skola – hot eller möjlighet? . Under seminariet presenteras resultaten från två enkätundersökningar som genomförts inom ramen för Ifous forsknings- och utvecklingsprogram Digitala lärmiljöer, där lärare och skolledare utvecklar och utvärderar sin undervisning i samverkan med forskare. Fil. dr. Anna Åkerfeldt och Fil. dr. Charlotta Hilli, som båda forskare i FoU-programmet,  medverkar i seminariet tillsammans med skolledare och lärare som ger sina reflektioner och kommentarer kring vilka möjligheter och svårigheter som distansundervisning innebär.

Läs mer om program och anmälan.