Information med anledning av Covid 19, Coronaviruset

Ifous strävar efter att så långt som möjligt genomföra planerad verksamhet men i anpassad form med anledning av covid-19 och coronaviruset. För att undvika resor och sammankomster genomförs konferenser, seminarier, planerings- och informationsmöten digitalt. När detta inte är möjligt skjuts de fram i tiden. Mer information finns under respektive händelse.

Uppdaterat den 19 mars 2020.