Inbjudan: Utveckling av lärares praktik – hur, varför och av vem?

Vad sker då 200 lärare, rektorer och förvaltningsledare från fyra olika huvudmän engagerar sig i aktionsforskning under tre år? 29 september presenterar deltagare och forskare från FoU-programmet Lärares praktik och profession vid en öppen konferens arbetet i programmet, där syftet har varit att etablera ett kollegialt arbetssätt så att lärare i högre utsträckning formulerar och löser sina egna problem. Syftet har också varit producera ny kunskap genom samarbete mellan deltagarna och forskarna Anette Olin, Åsa Hirsh och Anette Jahnke vid Göteborgs universitet. Vilka utvecklingsresultat har nåtts? Vilka orskningsresultat har nåtts? Hur kan lärare utveckla sin praktik och stärka sin profession? Vad är rektorers och huvudmännens roll?

 

Läs mer om program och anmälan till Utveckling av lärares praktik – hur, varför och av vem?