Inbjudan till konferens: Hur kan vi främja psykisk hälsa och förebygga psykisk ohälsa hos barn i förskoleåldern?

27 april finns det möjlighet att genom ett samarbete mellan Uppdrag Psykisk Hälsa Stockholms län och Ifous att kostnadsfritt delta i  konferensen Hur kan vi främja psykisk hälsa och förebygga psykisk ohälsa hos barn i förskoleåldern? Syftet är att öka kunskapen om det forskningsbaserade stöd som har tagits fram för att utveckla tidiga främjande och förebyggande insatser för yngre barn. Under konferensen finns även tid att utbyta erfarenheter, både inom och mellan olika verksamheter och yrkesroller.

Observera att anmälan endast är öppen för anställda inom Stockholms län.

Läs mer om program och anmäl dig.