Digital konferens: Nyanlända elevers lärande

Den 27 oktober arrangeras det digitala seminariet Nyanlända elevers lärande – Att möta mångfalden i klassrummet. Under seminariet presenteras resultatet från det treåriga forsknings- och utvecklingsprogrammet Nyanlända elevers lärande, där Örebro kommun, Mälardalens högskola och Ifous har samverkat. Målsättningen för programmet har varit  att deltagande lärare och utvecklingsgrupper utvecklar sin kunskap om språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt i undervisningen av nyanlända elever, och att rektorer och förvaltningsledare utvecklar sin organisation och ledning så att den stödjer ett långsiktigt utvecklingsarbete.

Följ dagen via Twitter! #IfousNyan

Läs mer om Nyanlända elevers lärande – att möta mångfalden i klassrummet.