Inbjudan: Språkutvecklande arbetssätt inom sfi – varför och hur?

Varmt välkommen till den digitala spridningskonferensen för det treåriga FoU-programmet Språkutvecklande arbetssätt inom sfi! Den 3 december presenteras det arbete som lärare och skolledare från fyra skolhuvudmän/utbildningsanordnare tillsammans med Ifous och forskare från Högskolan Dalarna har bedrivit för att utveckla undervisningen inom svenska för invandrare (sfi).

Medverkar under dagen gör bland andra Cecilia Christersson, vicerektor Malmö universitet,  Kristina Persdotter, statssekreterare hos utbildningsminister Anna Ekström, Leonora Lippig Singewald, utvecklingsstrateg, Stockholm stads Arbetsmarknadsförvaltning och Philippa Börjesson, Regionchef för Hermods vuxenutbildning i Stockholm.

Observera att seminariet är gratis för dig som Ifousmedlem. 

Läs mer om program och anmälan.