Inbjudan: Ifous fokuserar – Språkutvecklande förskola

Många förskolor kämpar med att hitta arbetssätt som gynnar barnens språkutveckling men ofta saknas tillräcklig forskningsbaserad kunskap som kan ge vägledning i arbetet. Ifous planerar därför att ta fram en kunskapsöversikt som ska kunna ge konkret, saklig och användbar information om kunskapsläget och en fingervisning om inom vilka områden det finns behov av ytterligare forskning och utveckling. Ifous söker nu engagerade skolhuvudmän för dialog och samråd i genomförandet av kunskapsöversikten. Låter det intressant? Läs mer om Ifous fokuserar – Språkutvecklande förskola!