Inbjudan: delningsseminarium för Fokus undervisning

Den 29 maj hålls delningsseminariet för Ifous FoU-program Fokus undervisning. FoU-programmet har genomförts av och med lärare, rektorer och skolchefer som genom samverkan med forskare har arbetat för att fördjupa förståelsen för undervisningens betydelse för elevers lärande, utveckling och välmående. Genom konkret undervisningsutvecklande verkstad har erfarenheter beprövats samtidigt som utgångspunkt tagits i den egna verksamheten och de egna elevernas behov. Under seminariet kommer resultat och erfarenheter från arbetet att presenteras.

Läs mer om program och anmälan.