Ifousmedlemmar berättar: Agneta Gatel, Kinda kommun

Agneta Gatel, förvaltningschef i Kinda kommun, om hur samarbetet med Ifous har synliggjort sambandet mellan forskning och utbildning på alla nivåer i organisationen.