Förslag till förändringar i förskolans läroplan – Ifous remissvar

Sedan 2023 är Ifous officiell instans för remissvar och nu har yttrandet över förslaget till ändring av förordningen (SKOLFS 2018:50) om läroplan för förskolan skickats in. Ifous lyfter bland annat att i skrivelsen tydliggöra behovet av förutsättningar och infrastrukturer som ger förskollärare reella möjligheter att självständigt värdera och välja arbetssätt och lärverktyg samt att utvärdera effekterna av läroplansförändringen.

Du kan läsa hela Ifous remissvar här.