Ifous vetenskapliga råd

För att säkra vetenskaplig grund och kvalitet har Ifous ett vetenskapligt råd som  består av Ulf Blossing, universitetslektor,Göteborgs universitet, Jan-Eric Gustafsson, professor, Göteborgs universitet, Karin Rönnerman, professor, Göteborgs universitet, och Ninni Wahlström, professor, Linnéuniversitetet. I dag sammanträdde rådet för första gången med tre av de fyra medlemmarna tillsammans med kansliet på huvudkontoret i Stockholm.