Ifous stödjer kampanjen #Hurvetdudet?

Ifous kommer att vara på plats den 13 juni under
Järvaveckan tillsammans med kampanjen #Hurvetdudet?

Lördagen den 14 april lanserades kampanjen #Hurvetdudet? vars syfte är att öka förståelsen om vad vetenskap är och hur vetenskapen kan användas för att bygga ett bättre samhälle.
Ifous är en av drygt 70 andra organisationer, bland annat universitet, föreningar, företag och myndigheter, som stödjer kampanjen.

Genom att ställa frågan Hur vet du det? kan vetenskaplig kunskap ges ett större utrymme i politiken, samhällsdebatten och i samtal människor emellan. Målet med kampanjen är att vetenskap ska få större utrymme än tidigare när politiska förslag diskuteras under årets valrörelse.