Ifous stödjer #Hurvetdudet?

Lördagen den 14 april lanseras kampanjen #Hurvetdudet? som fokuserar på att öka kunskapen om vad vetenskap är och hur den kan användas för att bygga ett bättre samhälle. Ifous är, tillsammans med ett 70-tal andra organisationer, bland annat företrädare för universitet, föreningar, företag och myndigheter, med och stödjer kampanjen.

Tanken är att vi tillsammans genom att ställa frågan Hur vet du det? kan ge vetenskaplig kunskap ett större utrymme i politiken, i samhällsdebatten och i samtal oss människor emellan. Målet med kampanjen är att vetenskap ska få mer utrymme än tidigare när politiska förslag diskuteras under årets valrörelse.

Kampanjen har aktiviteter på flera olika platser i landet; Göteborg, Lund, Luleå, Malmö och Stockholm. Läs gärna mer om programmet här.