Ifous rekryterar Karin Hermansson

Den 15 maj började Karin Hermansson som FoU-ansvarig på Ifous, dotterbolag till Skolporten. Karin kommer närmast från en tjänst som kanslichef på Vetenskap & Allmänhet (VA): – Det handlar om att att möta lärare, skolledare och forskare och driva forskning som genom en aktiv och kontinuerlig dialog verkligen kommer till nytta ute i skolverksamheten.