Ifous Partnerdag 2016

Måndagen 26 september hölls Ifous partnerdag och fokus för dagen låg på samverkan mellan forskning och praktik. Diskussioerna kretsade kring hur behovet av praktiknära forskning kan tillgodoses, hur samverkan kan stimuleras och hur roll- och ansvarsfördelningen kan användas för att gynna en positiv utveckling. Inledningsanförandet hölls av Karin Röding, statssekreterare vid utbildningsdepartementet, som även gav möjlighet till frågestund. Moderator för dagen var Elisabet Nihlfors, professor vid Uppsala universitet.

img_7685
Karin Röding