Ifous på Järvaveckan tillsammans med #Hurvetdudet?

Onsdagen den 13 juni deltog Ifous på Järvaveckan tillsammans med kampanjen #Hurvetdudet?

Genom att ställa frågan Hur vet du det? kan vetenskaplig kunskap ges ett större utrymme i politiken, samhällsdebatten och i samtal människor emellan. Målet med kampanjen är att vetenskap ska få större utrymme än tidigare när politiska förslag diskuteras under årets valrörelse.

 

Ifous medlemsansvariga, Karin Hallström, delade ut flyers på Spånga IP

Ifous seminarium på Almedalen den 3 juli anordnas även på kampanjens tema: ”Utbildning på vetenskaplig grund – hur vet vi det?”

Vid seminariet får vi ta del av två forskares syn på vetenskapligheten i skolan. Därefter följer ett panelsamtal utifrån ett konkret exempel på hur man genom samverkan och praktikutvecklande forskningsinsatser kan bygga kunskap när sådan inte finns eller när den är i behov av utveckling.

Medverkande

Katarina Arkehag – chef för FoU-enheten vid Utbildningsförvaltningen i Stockholms stad
Anette Jahnke – lektor i pedagogik vid Göteborgs universitet och projektledare på Ifous
Morten Sager – lektor i vetenskapsteori vid Göteborgs universitet
Maria Stockhaus – riksdagsledamot (m)
Thomas Strand – riksdagsledamot (s)
Åsa Wikforss – professor i teoretisk filosofi vid Stockholms universitet

Moderator: Marie-Hélène Ahnborg, VD för Ifous

Tid: tisdagen den 3 juli kl. 10.00 – 10.45
Plats: Joda Bar, Skeppsbron 24, Visby

Läs mer i Almedalens officiella program här