Ifous mötesplatser: Lärares profession och praktik

Den 11 december arrangerar Ifous en mötesplats med fokus på lärares profession och praktik. Träffen äger rum i  Stockholm och bland de medverkande finns Anette Olin, docent, Göteborgs universitet, Åsa Hirsh, lektor, Göteborgs universitet, och Anette Jahnke, projektledare på Ifous och lektor, Göteborgs universitet. Målgrupp för träffen är utvecklingsstrateger och chefer på kommunala och fristående skolhuvudmän.