Ifous mötesplats: Särskola

Den 8 december arrangeras Ifous mötesplats: Särskola där det finns möjlighet att få inblick i hur en forskningsbaserad verksamhetsutveckling skulle kunna realiseras. Under seminariet får du lyssna till Nina Klang, fil.dr i handikappvetenskap och docent i pedagogik vid Uppsala universitet, Kerstin Göransson, professor i specialpedagogik, Karlstads universitet, och Daniel Östlund, Biträdande professor i pedagogik vid Högskolan Kristianstad.

Mer om program och anmälan.

Tillfället är kostnadsfritt för Ifous medlemmar.