Ifous mötesplats: Lärares praktik och profession

Välkommen till Ifous mötesplatser: Lärares praktik och profession som arrangeras 2 februari i Helsingborg och 21 februari i Göteborg. Fokus ligger på frågor kring de senaste årens fortbildnings­insatser som bygger på kollegialt lärande. Frågor om lyftens hållbara effekter, om vad forskningen säger om lärares professionella lärande och om vad som är lärares nästa steg för att vidareutveckla sin undervisning och professionalitet. Hur kan aktionsforskning stödja ett fördjupat och systematiskt kollegialt arbete?

Välkommen till seminarier i Helsingborg och Göteborg där vi diskuterar dessa frågor tillsammans med lektor Åsa Hirsh, docent Anette Olin och lektor Anette Jahnke, Göteborgs universitet.

Läs mer om program och anmälan här.