Ifous Mötesplats: Introduktion i förskolan

Omsorgsmiljön under de första levnadsåren är avgörande för ett barns socioemotionella utveckling – det är en väletablerad kunskap inom utvecklingspsykologin. Ett av de tillfällen där förskolepersonalens omsorgsuppgift blir särskilt viktig är introduktionen av barnet i förskolan. Men hur gör man den så bra som möjligt? Om det handlar Ifous Mötesplats: Introduktion i förskolan som arrangeras 20 maj.

Läs mer om Ifous Mötesplats: Introduktion i förskolan