Ifous mötesplats: Framtidens vuxenutbildning

Vuxenutbildningen får en alltmer central plats för kompetensförsörjningen och för livslångt lärande. Forskning om vuxnas lärande är begränsad. De senaste årets distansundervisning har visat på möjligheter med också utmaningar såväl för lärares undervisning som deltagarnas lärande. Hur skapar och upprätthåller man sociala relationer i distansundervisning för vuxna? Hur bedömer man bäst kunskapsutveckling i den digitala miljön?

Besök Ifous mötesplats: Framtidens vuxenutbildning 11 november för en inblick i hur det skulle kunna se ut.

Obs: Anmälan stänger 10 november kl 10:00