Ifous medlemsbrev nr 6 2016

Ifous bjuder in till workshop i FoU-projektet Fjärrundervisning i Umeå 1 december, den nya medarbetaren Anette Jahnke intervjuas och de kommande FoU-satsningarna presenteras, bland annat Programmering i ämnesundervisningen, SFI – vägen in i samhället och Styrning och ledning i skolorganisationen. I brevet finns även den debattartikel som Ifous, tillsammans med sina partners, publicerade i samband med att regeringen presenterade höstens budgetproposition, ett sammandrag från höstens aktiviteter samt ett välkomnande till alla nya medlemmar.