Ifous medlemsbrev nr 6 2013

Ifous omnämns som en viktig partner i Vetenskapsrådets arbete med regeringsuppdraget att genomföra kartläggningar inför bildandet av det kommande skolforskningsinstitutet, den nygamle vdn Per Reinolf intervjuas om att vara tillbaka och Mikael Loikkanen, Nacka kommun, berättar om sin utvecklingsartikel om användandet av IKT i slöjden.