Ifous medlemsbrev nr 5 2015

Ifous bjuder in till deltagande i det nya FoU-programmet Undervisning i förskolan, välkomnar en rad nya medlemmar och lyfter den senaste utvecklingsartikeln. Samtidigt har spridningsseminariet för FoU-programmet Inkluderande lärmiljöer hållits och det nästa, för Entreprenöriellt lärande, är i faggorna.