Ifous medlemsbrev nr 4 2016

Ifous bjuder in till seminariet ”Skolutveckling på vetenskaplig grund – hur når vi dit?” under politikerveckan i Almedalen, presenterar FoU-programmet Entreprenöriellt Lärandes slutrapport och ger medlemmarna möjlighet att lyssna till en intervju med Mattias Olsson, Östersunds kommun, styrgruppens ordförande i FoU-programmet Digitalisering i skolan. I brevet finns även en inbjudan till seminariet ”För eller emot BFL; forskning och praktik möter varandra  den 1 november och en önskan om en glad sommar till alla Ifousmedlemmar.