Ifous medlemsbrev nr 4 2014

Den första nätverkskonferensen för Bedömning för lärande för praktik och forskning har ägt rum, Ifous ingår i det nya projektet Skolforsk samt deltar i ny nationell påverkansplattform. Senaste nyheterna från FoU-programmen presenteras, samt den senaste utvecklingsartikeln. Dessutom har Ifous besökt både Skoldagarna i Malmö samt Skolfourm i Stockholm.