Ifous medlemsbrev nr 3 2013

I brevet intervjuas Henrik Hamilton, processledare för FoU-programmet Inkludering, om hur programmets första år har fortskridit och planerna inför framtiden. Ulrika Hansén, lärare, berättar även om sin utvecklingsartikel om ordspråk i skolan och vilket genomslag den har fått.