Ifous medlemsbrev nr 2 2017

Ifous välkomnar nya medlemmar,  presenterar Ifous mötesplatser samt bjuder in till seminariet Kapacitetsbyggande för en skola på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet som arrangeras ihop med partners under Almedalsveckan och heldagen Fjärrundervisning – från teori till praktik i Umeå i september. Samtliga nya FoU-program presenteras, Patrik Forshage, utbildningschef i Täby kommun och styrgruppsordförande i nystartade FoU-programmet Inkluderande lärmiljöer, intervjuas och medarbetarna på Ifous önskar alla medlemmar en trevlig sommar.

Ifous medlemsbrev nr 2 2017