Ifous medlemsbrev nr 2 2016

Ifous välkomnar nya medlemmar, de nya FoU-satsningarna Fjärrundervisning, Förutsättningar för nyanlända elevers lärande och Skolans styrning och ledning presenteras. Ifous bjuder in till konferens med fokus inkludering och de seminarier som har hållits inom FoU-programmen Digitalisering i skolan, Små barns lärande och Undervisning i förskolan presenteras. Dessutom intervjuas forskarna Inger Assarson och Linda Palla, bägge från Malmö Högskola.