Ifous medlemsbrev nr 2 2014

Rapportering från den mycket lyckade Ifousdagen, inbjudan till Ifous picknicksamtal under Almedalsveckan, en ny YouTube-intervju med doktoranden Helena Andersson och hennes roll i FoU-programmet Inkluderande lärmiljöer samt en ny utvecklingsartikel om boksamtal i klassrummen.