Ifous medlemsbrev nr 2 2013

I Ifous senaste medlemsbrev intervjuas Kajsa Mellner Daxberg från Skövde kommun, den nya rapporten om Digitalisering i skolan presenteras och röster från deltagarna i Inkluderingsprogrammet hörs.