Ifous medlemsbrev nr 2 2012

Läs Ifous senaste nyhetsbrev om Erik Nilsson i Botkyrka och hur FoU-programmet inkludering startades upp. Läs om Hjo kommuns där lärarna använder Skolportens forskningsartiklar som bränsle i gruppdiskussionerna för skolutveckling.