Ifous medlemsbrev nr 1 2013

Läs intervjuer med Björn Söderqvist, rektor i Nacka kommun, som arbetar aktivt med utvecklingsartiklar, samt med deltagare i FoU-programmet Entreprenöriellt Lärande.