Ifous medlemsbrev nr 1 2012

Läs en intervju med Ifous FoU-ansvariga Karin Hermansson och referat från FoU-programmet Entreprenöriellt lärande.