Ifous kommentar till förskolans nya läroplan

Med anledning av förskolans nya läroplan som presenterades den 29/8 har Ifous VD, Marie-Hélène Ahnborg, skrivit en artikel som går att läsa här!