Ifous inleder unikt partnersamarbete med fem skolhuvudmän

Stockholms stad, Kunskapsskolan, Helsingborgs stad, Academedia och Nacka kommun – alla är de nu partners i Ifous. Ambitionen är att driva skolutveckling tillsammans och att vara skolans röst i debatten.