Ifous högnivåseminarium 2018

Den 24 oktober anordnade Ifous för tredje året i rad ett högnivåseminarium, den här gången med temat ”En skola på vetenskaplig grund – hur vet vi det?”

Eftermiddagen inleddes med att Matilda Ernkrans (s), ordförande i riksdagens utbildningsutskott och Roger Hadadd (l), vice ordförande i riksdagens utbildningsutskott fick reflektera över skollagens krav på en vetenskapligt baserad skola och utbildning.

Därefter följde ett panelsamtal där generaldirektörerna för Skolverket, Skolforskningsinstitutet, Skolinspektionen och SPSM tillsammans med vd för Friskolornas riksförbund och SKL:s utbildningsdirektör resonerade om vad en skola på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet innebär; hur ska man definiera begreppen och hur känner man igen en skola som jobbar efter dessa kriterier?

Under två diskussionspass stöttes och blöttes dessa frågor i mindre grupper och samtalen var både engagerade och livliga, någon brist på idéer och förslag rådde inte bland de namnkunniga deltagarna. Grupperna formulerade till sist varsitt önskemål och en fråga riktad till panelen som under den sista halvtimmen fick svara och kommentera på det som lades fram av grupperna.

Dagen avslutades med mingel och fortsatta goda samtal i de vackra lokalerna på Van der Nootska palatset på söder i Stockholm.