Ifous grundare Per Reinolf har gått bort efter en tids sjukdom

– Det är med stor sorg som vi har mottagit beskedet att Per inte längre finns bland oss. Hans betydelse för att få igång forskningssamverkan som utgår från lärares och skolledares behov kan inte nog betonas, säger Ifous vd Marie-Hélène Ahnborg.

Per Reinolf grundade Ifous år 2011. Initiativet var ett svar på många skolhuvudmäns önskan att arbeta mer systematiskt och strukturerat för att stärka den vetenskapliga grunden och utveckla den beprövade erfarenheten i skolan. I dag driver Ifous åtta olika FoU-program där skolans praktiker arbetar tillsammans med forskare inom olika frågor som är relevanta för undervisningen.
Totalt deltar cirka 1 000 lärare, rektorer och förvaltningschefer från hela landet samt forskare från flera lärosäten.

Per Reinolf var en entusiastisk entreprenör med stort engagemang för lärarkåren och utvecklingen av den svenska skolan.
Utöver Ifous var han även grundare av företagen Skolporten och Arete Akademi.

För Per Reinolf stod alltid de unga, barnen och deras möjligheter till god utbildning i fokus. I den senaste intervjun med honom i Lärarnas tidning i januari i år, säger han:

– Jag vill hjälpa unga att erövra världen. Därför jobbar jag för dem som jobbar för de unga – lärarna.

Per Reinolf kommer att vara mycket saknad av familj, vänner och många kollegor som han arbetat med under årens lopp.