Ifous fokuserar på kollegialt lärande – var med och bidra

Alla talar om vikten av lärares kollegiala lärande. Men vad är det egentligen – och vad är det inte? Finns det något
forskningsstöd för kollegialt lärande? Vad säger forskningen i så fall om vad som krävs för att det verkligen ska bli ett lärande? Och hur kan det då leda till ett kollegialt kunnande och ett ökat professionellt arbete?

Många frågor som nästa Ifous fokuserar hoppas kunna svara på. Vill du vara med och bidra för att den ska bli verklighet? Läs mer här.