Ifous fokuserar – Leda och undervisa i skolor med utmaningar

Ifous planerar att genomföra en analysrapport med fokus på att leda och undervisa i skolor i utsatta områden. Syftet är att synliggöra vad som är specifikt för ledarskapet, undervisningen och elevernas skolgång i skolor som har en positiv resultatutveckling. Analysen kommer att genomföras av docent Åsa Hirsh och lektor Anette Jahnke som båda är verksamma vid Göteborgs universitet och har erfarenhet av liknande studier. Arbetet kommer att pågå under två år och innefatta intervjuer med rektorer, lärare och elever i grundskola i ett urval av skolor i utsatta områden som visat på förbättrade resultat under minst en treårsperiod.
 
Ifous söker nu huvudmän med intresse av att bidra till att skapa kunskap om skolor i socioekonomiskt utsatta områden.