Ifous deltar vid flera programpunkter under Almedalsveckan 2022

Från unfluencer till influencer. 

Hur kan vi åstadkomma likvärdighet och ökad kvalitet i skolans digitalisering? I en testarena för digitalt lärande har en modell utarbetats där lärare, edtechutvecklare och forskare möts i gränssnittet mellan teknik och pedagogik. I ett seminarium den 4 juli  diskuterar vi vad som krävs inför framtiden.

Läs hela texten.

ULF-forskning ger ny kunskap, höjer läraryrkets status och kvaliteten i verksamheterna

Vad krävs för att skolhuvudmän och lärosäten inom ULF (Utbildning Lärande Forskning) kan skapa ett gemensamt, långsiktigt och robust nationellt samverkansavtal? Karin Hermansson medverkar i ett panelsamtal den 5 juli om hur alla parter kan involveras och skapa ramar och förutsättningar för ett kontinuerligt forskningsarbete som gynnar skolutvecklingen.

Läs hela texten.

Långvarigt låga kunskapsresultat i skolan

Är skolan likvärdig för alla barn och elever? Hur påverkas skolan av segregation? Och vad behöver vi göra för att förbättra resultaten i skolor med utmaningar? Hur gör vi för att alla barn och elever ska få en likvärdig utbildning av god kvalitet i en trygg miljö? Anette Jahnke medverkar i Skolinspektionens panelsamtal den 5 juli.

Läs hela texten.