Ifous deltar i nationell påverkansplattform

Ifous ingår tillsammans med ett trettiotal andra svenska aktörer i en nationell plattform för att påverka den del av EUs forskningsprogram Horisont 2020 som kallas Science with and for Society, där utbildning ingår som ett område. Målet är att öka det svenska deltagandet i programmet. Koordinator för projektet är Vetenskap & Allmänhet, VA.