Ifous bygger broar mellan skola och forskning

Det nya statliga Skolforskningsinstitutet ska starta den 1 januari 2015. Inför starten har Vetenskapsrådet fått regeringens uppdrag att ta fram kunskapsunderlag. Projektet kallas Skolforsk. Karin Hermansson, FoU-ansvarig på Ifous, deltar i projektets referensgrupp.