Ifous blir samarbetspartner i det fortsatta ULF-arbetet

Den 1 mars överlämnade den nationella samordningsgruppen sin slutrapport gällande ULF, försöksverksamheten med samverkan kring praktiknära forskning, till utbildningsminister Anna Ekström. Som komplement till slutrapporten lämnades en avsiktsförklaring där lärosäten och skolhuvudmän genom Ifous presenterar sin vilja att utforma en permanent ULF-verksamhet som ska träda i kraft 2025.

Läs mer om det fortsatta ULF-samarbetet.