Ifous besöker Italienska skolforskningsinstitutet i Florens

Torsdagen 16 april besökte Ifous det italienska skolforskningsinstitutet i Florens för kunskapsutbyte och nätverkande