Ifous arrangerade samtalspicknick i Almedalen

Under årets Almedalsvecka arrangerade Ifous ett picknicksamtal med fokus på inkluderande lärmiljöer. Vid picknicken deltog Lisbeth Ohlsson, senior forskare vid Malmö högskola, Catrin Tufvesson, nationell samordnare vid Specialpedagogiska skolmyndigheten, Åsa Karle, regionchef östra regionen Specialpedagogiska skolmyndigheten, Martin Persson, skolchef i Vellinge kommun, Henrik Hamilton processledare på Ifous FoU-program Inkluderande lärmiljöer, och Karin Hermansson FoU-ansvarig på Ifous.