FoU-programmet Entreprenöriellt Lärande har haft kick-off

Under två dagar, 12-13 september 2012, hade FoU-programmet Entreprenöriellt Lärande kick-off. Programmet är ett samarbete med Umeå universitet och ett referat från dagarna går att läsa här.