FoU-programmet Digitalisering i skolan

Den 14-15 april höll FoU-programmet Digitalisering i skolan nationellt seminarium på Dieselverkstaden i Nacka. Under dagarna höll Jan Hylén och Maria Nordmark föreläsningen ”Skolans nya roll i en digitaliserad värld” och Jonna Wiblom, forskande lärare, talade om sin forskning där hon fokuserar på kritisk granskning och kommunikation i relation till digitala medier.

Jonna Wiblom