”Förvirringen är helt normal”

Ifous FoU-program Nyanlända elevers lärande har haft sitt andra utvecklingsseminarium. Under dagen försäkrade processledaren Anette Jahnke deltagarna om att förvirring är en naturlig del av processen och att det blir bättre.

 

Läs mer om seminariet här