Förutsättningar för nyanlända elevers lärande – nytt FoU-program i vår!

Nu startar Ifous ett FoU-program med fokus på förutsättningar för nyanlända elever. Genom samarbete i FoU-programmet ska de medverkande ges möjlighet att utveckla arbetssätt och organisatoriska modeller i samverkan med forskning samt kunna utbyta erfarenheter kring resultaten med andra, så att dessa både blir verksamma på kort sikt och samtidigt hållbara på lång sikt.